Δωρεάν μαθήματα αγγλικών – αίτηση

*Προσοχή: Δεν έχουμε μαθήματα για επίπεδο Α1. Επομένως, αν δεν μιλάτε καθόλου αγγλικά, δεν μπορούμε να σας αναλάβουμε.


• Είμαι πλήρως εμβολιασμένος/η για τον COVID-19 και έχω πιστοποιητικό εμβολιασμού σε ισχύ (δια ζώσης μαθήματα μόνο)
• Έχω ηλεκτρονικό υπολογιστή και γνωρίζω τις βασικές λειτουργίες του, λ.χ. μπορώ να κατεβάσω αρχεία, να μπω στο ίντερνετ, να χειριστώ Microsoft word αρχεία, κτλ. (διαδικτυακά μαθήματα μόνο)
• Μπορώ να παρακολουθήσω μαθήματα καθημερινές το πρωί (δια ζώσης μαθήματα μόνο)
• Μπορώ να παρακολουθήσω μαθήματα Σάββατο πρωί (διαδικτυακά μαθήματα μόνο)
• Συμφωνώ να παρακολουθήσω τουλάχιστον το 80% του κύκλου μαθημάτων. Αν δεν παρακολουθήσω τουλάχιστον το 80% του κύκλου μαθημάτων, το ACE TEFL έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει την θέση μου σε άλλον μαθητή και να μην μού επιτραπεί η περαιτέρω παρακολούθηση.
• Σε περίπτωση που έχω θετικό τεστ COVID-19 οφείλω να ενημερώσω άμεσα το ACE TEFL
• Αντιλαμβάνομαι ότι, εφόσον αποφασίσω να δώσω εξετάσεις Cambridge όταν τελειώσει ο κύκλος μαθημάτων, θα χρειαστεί να πληρώσω εξέταστρα στο εξεταστικό κέντρο της επιλογής μου. Το ACE TEFL δεν θα πληρώσει τα εξέταστρα για λογαριασμό μου.